Kwaliteitsregistratie

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
Als MfN-registermediators voldoen we aan de strenge kwaliteitseisen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), wat onderdeel uitmaakt van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. In het MfN Register worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die een erkende opleiding met goed gevolg hebben afgerond en onafhankelijk en onpartijdig zijn. Daarnaast worden kennis en vaardigheden op peil gehouden door structurele bijscholing (permanente educatie) en intervisie. We beschikken tevens over de accreditatie Familie Mediation, waardoor wij gespecialiseerd zijn in de afwikkeling van uw echtscheiding. 
Nederlandse Mediatorsvereniging  (NMv)
De mediators van MediationBuro Limburg zijn tevens aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging, de grootste beroepsvereniging voor professionele mediators in Nederland. De NMv zet in op een sterke positie van de mediator voor mediations van hoogwaardige kwaliteit.


Vereniging Arbeidsmediators Nederland  (VAN)
Onze mediators zijn lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN). De specialistenvereniging VAN heeft als doelstelling de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren.


Raad voor Rechtsbijstand  (RvR)
Onze mediators zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kunnen waar nodig voor u een toevoeging (subsidie) aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de mediationkosten kunnen krijgen.
Alles
samen
goed
geregeld
Contact