Alles
samen
goed
geregeld
Onze werkwijze

Wij werken op een gestructureerde en professionele wijze voor onze klanten met een duidelijk stappenplan. Tijdens het proces wordt regelmatig aangeven hoe ver we al zijn en wat er nog besproken of besloten dient te worden.

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en wordt u uitgelegd wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens het mediationtraject. Na de intake leggen we een aantal zaken vast in een mediationovereenkomst, zoals onder meer de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Vervolgens krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Wanneer u na enkele sessies samen tot oplossingen bent gekomen, leggen we deze vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. U ondertekent beiden deze overeenkomst, waarna het mediationtraject is afgerond.

MediationBuro Limburg biedt u de begeleiding en eventuele nazorg die u nodig heeft...


Handige LINKS
Vrijblijvende kennismakingsafspraak

Start binnen 1 à 2 weken

Ook bereikbaar in de avonduren

Binnen 24 uur reactie na invullen contactformulier