Alles
samen
goed
geregeld
Wetsvoorstel Mediation
Gepubliceerd op: 25 april 2013

Vorig jaar heeft Tweede Kamerlid Ard van der Steur in een nota aan de Tweede Kamer voorgesteld om mediation als wijze van geschiloplossing nader wettelijk te regelen (Kamerstuk 33 122 nr. 2). Hij heeft hiervoor een initiatiefwetsvoorstel opgesteld.

Het wetsvoorstel valt uiteen in drie delen aangevuld door een Memorie van Toelichting en beoogt mediation als wijze van geschiloplossing te verankeren in onze wet- en regelgeving en het Nederlandse rechtssysteem.

1. Wet registermediator, klik op Wet registermediator voor het wetsvoorstel ‘Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)’.
2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht, klik op Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht voor het wetsvoorstel ‘ Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)’.
3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht, klik op Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht voor het wetsvoorstel ‘Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)’.

De conceptwetsvoorstellen zijn ook gepubliceerd op de consultatiewebsite van de Rijksoverheid  (http://internetconsultatie.nl). Het wetsvoorstel zal daar voor een periode van vier weken open staan ter consultatie.

Na afloop van deze periode zal het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad van State en voorzien van zijn advies ingediend bij de Tweede Kamer.


Contact