Alles
samen
goed
geregeld
Vrijblijvende kennismakingsafspraak

Start binnen 1 à 2 weken

Ook bereikbaar in de avonduren

Binnen 24 uur reactie na invullen contactformulier
Voorwaarden kortingsactie 1 april 2022 tot en met 31 juli 2022

-    De kortingsperiode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 juli 2022.

-    De korting bedraagt maximaal 100,00 excl. BTW per persoon. In het geval van een
     toevoeging geldt een maximum korting van de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde
     eigen bijdrage ( 58,00 incl. BTW of 115,00 incl. BTW).

-    De korting is niet toepasbaar op de griffiekosten van de rechtbank.

-    Je kunt deelnemen aan deze kortingsactie als je in de actieperiode start met een
     mediationtraject inzake (echt-)scheiding en dit traject volledig afrond door
     ondertekening van een ouderschapsplan en/of (echt-)scheidingsconvenant.

-    De korting wordt verrekend in de eindfactuur.

-    De te ontvangen korting is niet inwisselbaar voor contant geld.

-    De actie geldt niet voor reeds gestarte mediationtrajecten.

-    De kortingsactie is persoonlijk en niet overdraagbaar.

-    Op deze kortingsactie is het Nederlands recht van toepassing.

-    MediationBuro Limburg behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds te
     wijzigen of de kortingsactie voortijdig te beëindigen.