Disclaimer mediationburolimburg.nl
Gepubliceerd op: 1 mei 2014

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan MediationBuro Limburg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.

MediationBuro Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde informatie. 

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. MediationBuro Limburg heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.